تبلیغات
رها پارس - جواب آزمایشگاه تشخیص طبی ورفع استرس تا مراجعه به پزشک(1)

توضیح علائم به كار رفته در آزمایش های تشخیص طبی

 یكی ازمسائلی كه همواره از سوی دانش آموزان مطرح شده یا به دلیل اینكه همكاران محترم به عنوان دبیر زیست شناسی هستند و افكار سایر همكاران فرهنگی و جامعه ازآنها انتظاردارد كه بتوانند برگ های گاه عربض و طویلی را كه از آزمایشگاه دریافت می كنند برای آنها بخوانند . بر همین اساس به نظر می رسد دانستن اطلاعات مقدماتی پیرامون علائم اختصاری به كار رفته در این برگه ها از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در زیر فهرستی از مهمترین آزمایشات و كاربرد آنها بیان می شود. امید است كه مورد استفاده همكاران قرار گیرد .همكاران محترم می توانند جهت كسب اطلاعات و آگاهی های بیشتر به منبع زیر مراجعه نمایند.

منبع : پاگانا،كتیلن دسكا.راهنمای سریع روشهای تشخیص آزمایشگاهی : ترجمه سام زراعتیان نژاد و000 - تهران: برای فردا،چاپ دوم 1382

 

نام اختصاری آزمایش

عنوان آزمایش

كاربرد

W.B.C

شمارش گلبول های سفید

شمارش تعداد كلی و افتراقی گلبول های سفید

R.B.C

شمارش تعداد گلبول های قرمز

 

Hemoglobin(Hb)

 

اندازه گیری مقدار هموگلوبین در خون

Hematcrit

هماتوكریت

درصد گلبول های قرمز در خون

M.C.H

وزن متوسط هموگلوبین

 

M.C.V

حجم متوسط هموگلوبین

 

M.C.H.C

درصد وزن متوسط هموگلوبین

 

M/E

نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز

 

R.D.W

پهنای گلبول قرمز در منحنی

 

UA

تجزیه كامل ادرار

عواملی نظیر PH، رنگ ، بو وتوده های متراكم

Uric Acid

اسید اوریك

محصول كاتابولیسم پورین ها

BUN

نیتروژن اوره خون

عملكرد متابولیكی كبد و ترشحی كلیه

PPD skin test

تست پوستی ppd

تشخیص عفونت سل

CTni , CTnT

تروپونین

در بیماری های عضله قلب بكار می رود

TGs

تری گلیسیرید

برای ارزیابی خطر بیماری های قلبی و عروقی و میزان چربی به كار می رود

Stool for OB

بررسی مدفوع از نظر خون

پیدا كردن مواردی كه سبب پیدا شدن خون در ادرار می شود

Na+

سدیم

 

Semen Analysis

تجزیه مایع منی

شمارش و بررسی اسپرم و مایع منی

Retic Count

شمارش رتیكولوسیت

جهت عملكرد مغز استخوان

HiA

آزمون سرخك

با استفاده از تست ELISA

PFTS

تست های عملكرد ریه

ناهنجاری های ریوی و تنفسی

PT

زمان پروترومبین

ارزیابی مسیر خارجی و مشترك در سیستم انعقاد خون

Protein, blood

پروتئین های خون

تشخیص آلبومین خون ، سرم و گلوبولین

HCG

تست حاملگی

تعیین HCG به روش آگلوتیناسیون (AIT) از ادرار و RIA از طریق خون

K+

پتاسیم

كاتیون اصلی داخل سلولی

Platelet Count

شمارش پلاكت ها

در خون ریزی های خود به خودی

P

فسفات خون

فسفات غیرآلی بدن

POP smeer

گسترش پاپ

تعیین سلول های بدخیم در ترشحات واژن و گردن رحم

PTT,APTT

زمان ترومبوپلاستین نسبی و فعال شده

مسیر داخلی و مشترك در انعقاد خون

Mammography

ماموگرافی

آزمایش پستان با اشعه X برای شناسایی سرطان

MRI

بررسی با استفاده از میدان مغناطیسی

 

Mg

منیزیوم

 

HDL

لیپوپروتئین با دانسیته با لا

میزان چربی دارای كلسترول

LDL

لیپوپروتئین با دانسیته كم

میزان چربی با خطر با لا

VLDL

چربی با دانسیته خیلی كم

 

LDH

لاكتات دهیدروژناز

تشخیص سكته قلبی

IVP

پیلوگرافی داخل وریدی

Immunoglobulin electrophoresis

الكتروفورز ایمنوگلوبولین

تولید میزان ایمنوگلوبولین ها در عفونت هایی نظیر IgE,IgM,IgA,IgG

Helicobacter

آنتی بادی هلیكوباكتر

تعیین عامل زخم های پپتیك و سرطان معده

GHb

هموگلوبین گلیكوزیله

برای كنترل درمان بیماری دیابت

GTT

آزمایش تحمل گلوكز

برای تعیین دیابت

FSB

آزمایش قند خون

 

GGTP

گاماگلوتامین ترانس پپتیداز

شناسایی اختلال در سلول های كبد

ESR

سدیمان خون

اندازه گیری سرعت رسوب گلبول های قرمز

Biopsy

نمونه برداری برای مطالعه میكروسكوپی

 

ECG

الكتروكاردیوگرافی

 

C&S

كشت و تعیین حساسیت

تعیین بیماری های نزدیك به عفونت

Cratine

میزان كراتین خون

 

CXR

عكس قفسه سینه

ارزیابی دستگاه قلبی و ریوی

Beta-HCG

تعیین حاملگی با استفاده از آزمایش خون

 

Cholesterol

میزان كلسترول خون

بدترین نوع چربی

VDRL

جستجوی آزمایشگاهی برای پیدا كردن بیماری های آمیزشی

 

inflammation

عفونت

 

Ova of parasites

انگل

 

Protozoa cyst

كیست انگل های تك سلولی

 

Occult blood

خون مرموز در مدفوع

 

CPK

كراتین فسفوكیناز

افزایش آن نشان دهنده آسیب به سلول های مغزی و قلب است

CT scan of the brain

سی تی اسكن مغز

انفاركتوس مغزی و انواع بیماری های مغزی

Colposcopy

اندوسكوپی

واژن وگردن رحم

Cl

كلر

بخشی از الكترولیت های مؤثر بر سیستم عصبی

Coronary angiography

كتتریزاسیون قلب

مشاهده حفرات داخل قلب ، مجرای شریان ها و عروق بزرگ

Ca++

كلسیم

ارزیابی غده پاراتیروئید و متابولیسم كلسیم

Bronchoscophy

برونكوسكوپی

رؤیت حنجره تراشه و برونشی از طریق آندوسكوپی 

Brest sonogram

سونوگرافی پستان

توده های در سینه فرد دیده شده تعیین تومور بودن یا كیست بودن آن

Bon marrow biopsy

بیوپسی مغز استخوان

بررسی مغز استخوان در بیماران با مشكلات خونی انواع سلول های مؤثر در خون سازی

Blood typing

نوع گروه خونی

 

BT

زمان خونریزی

ارزیابی وضعیت عروق و پلاكت ها در هموستاز

Bilirubin,blood

بیلی روبین خون

تعیین مقدار بیلی روبین حاصل از كبد

BE

عكس برداری با اشعه X از كلون

تعیین پولیپ،تومور و ...

AST

آسپارتات آمینوترانسفراز

در موارد مشكوك به بیماری های عروق كرونر

Angiography

آنژیوگرافی

فرستادن یك ماده حاجب به داخل شریان برای بررسی وجود یا عدم وجود بدخیمی یا بیماری عروقی

ABGS

آزمایش گازهای خون شریانی 

 

ANA

آنتی بادی ضد هسته ای

تشخیص بیماری لوپوسی

Amniotic analysis

آمینوسنتز

جمع آوری اطلاعات درباره جنین

ELISA

تست الیزا

یافتن ویروس ایدز و هپاتیت