تبلیغات
رها پارس - ترتیب نام نویسندگان در یک مقاله رسمی
یکشنبه 26 آبان 1392

ترتیب نام نویسندگان در یک مقاله رسمی

   نوشته شده توسط: رضا شرافت پیما    نوع مطلب :علمی و پزشكی ،هنر و ادبیات ،عمومی ،

ترتیب نام نویسندگان مقاله در بسیاری از موارد دانشجویان را دچار تردید ساخته است. دانشجویان با سوالاتی مانند موارد زیر مراجعات زیادی را داشته اند که در این پست سعی شده است که به این سوالات پاسخ داده شود.
- آیا باید نام استاد راهنما را در ابتدا قرار دهیم؟
- آیا لزوما نویسنده مسئول (corresponding author) باید نام اول باشد؟
- ترتیب نام همکاران چگونه باید اتخاذ شود؟
- نام استاد مشاور باید چندم باشد؟
- چندم بودن نام من در h-index و ارزیابی رزومه ام چه تاثیری دارد؟

اجازه بدهید ابتدا به مفاهیم ‍پایه ای بپردازیم و پس از توضیح در مورد آنها به سوالات به صورت موردی بپردازیم.


تعریف نویسنده:
نویسنده یک مقاله علمی به فردی اطلاق می شود که در یک تحقیق علمی بخشی از کار تحقیق و پژوهشی را به عهده گرفته است. تمامی نویسندگان یک مقاله می بایست شرایط زیر را احراز نمایند و تمام افرادی که دارای این شرایط باشند می بایست جزء نویسندگان مقاله باشند:
۱- تحقیقات: فرد می باید در بخش های ایده، طراحی، اجرا، تحلیل یا ارزیابی داده ها نقش قابل توجهی را ایفا کرده باشد
۲- تالیف:‌ شرکت در تهیه پیش نویس، بازخوانی و ویرایش متن مقاله 
۳- تایید :‌ تایید پیش نویس تهیه شده به منظور ارسال برای انتشار 
جایگاه مدیریتی، سرمایه گذاری، جمع آوری داده ها یا نظارت عمومی یک گروه تحقیقاتی دلیلی برای کسب عنوان نویسنده نیست.

نویسنده راهبر (Lead Author):
در مورد مقالاتی که چندین نویسنده در آن همکاری دارند، لازم است یکی از نویسندگان به عنوان «نویسنده راهبر» انتخاب شده باشد. نویسنده راهبر علاوه بر مشمول شدن در تعریف عمومی نویسنده، مسئول اصلی ‍پیش نویس مقاله محسوب می شود و همچنین نقش مدیریت و مسئولیت موارد مربوط به تهیه و چاپ مقاله را عهده دار است.
نویسنده راهبر لزوما رکن اصلی تحقیقات انجام شده یا مدیر پروژه تحقیقاتی نیست. مسئولیت های نویسنده راهبر شامل موارد زیر است:
۱- تالیف: تهیه لیست نویسندگان مقاله بر اساس معیار های اشاره شده
۲- تایید:‌ تهیه و ارسال پیش نویس اولیه مقاله به تمام نویسندگان جهت بررسی و انعکاس نظرات دیگر نویسندگان و جلب تایید آنها
۳- صحت: نویسنده راهبر به طور کلی مسئول صحت و یکپارچگی کار تحقیقی و اطمینان از کامل بودن، دقیق بودن و تحلیل منطقی داده ها است.

نویسندگان همکار:
تمامی نویسندگان همکار در موارد زیر مسئولیت دارند:
۱- تالیف:‌ اعلام توافق برای درج به عنوان نویسنده مقاله 
۲- تایید :‌ اعلام تاییده بازبینی و موافقت با پیش نویس تهیه شده
۳- صحت: تایید صحت مقاله 
تمام افراد حق دارند درصورتی که خود را مناسب شرایط نویسندگی مقاله نمی دانند از این کار صرف نظر نمایند.

چه کسانی نویسنده مقاله نیستند؟
۱- نویسنده مهمان :‌

نباید از نام افراد به واسطه افتخارات یا شهرت آنها برای اعتبار بخشیدن به مقاله استفاده شود
۲- هدیه کردن : نباید نام افرادی را به نویسندگان افزود تا به آنها هدیه یا اعتباری داد 
۳- نویسنده غایب :‌ افرادی که در روند تهیه مقاله نقش (‌هر نوع) داشته اند اما مشمول شرایط ذکر شده برای مولف نمی شوند مانند استفاده از نام بزرگان و یا افرادی که هویت حقیقی آنها قابل تشخیص نیست.

ترتیب اسامی نویسندگان به ویژه نویسنده اول و نویسنده مسؤول در مقاله علمی: 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و مسؤولان امور پژوهشی دانشگاه ها قراردادها و اصولی را تصویب کرده اند که تنها در صورتی که عضو هیات علمی نویسنده مسؤول یا نویسنده اول مقاله (به ویژه مقاله همایش های بین المللی) باشد از او حمایت مالی و پژوهشی به عمل می آید و تشویق و ترفیع صورت می گیرد. لذا چنین قانونی باعث شده است که در نظام علمی ایران برخی از اعضای هیات علمی به تبع قراردادهای دانشگاه ها و وزارتین شرط بگذارند که در مقاله مشترک خواه برخاسته از پایان نامه و خواه خارج از پایان نامه بایستی یا نویسنده مسؤول یا نویسنده اول باشند؛ در غیر این صورت همکاری علمی نمی کنند که بر اساس قراردادهای وزارتی عدم همکاری طبیعی است.

البته مساله ترتیب نویسندگان لازم است که کمی بازتر شود که برخی از لایه های پنهان ترتیب نویسندگان روشن و آشکار شود. ترتیب نویسندگان در مقاله ها متفاوت است و بستگی به نوع مقاله دارد که در زیر برخی از این موارد شرح داده می شود: 

الف. مقاله برخاسته از پایاننامه های دانشجویی که ایده و موضوع اصلی پایان نامه از آن دانشجوست:

در کارهای دانشجویی رسم تمام دنیا این است که نام دانشجو اول می آید و عضو/اعضای هیات علمی نویسنده دوم و سوم شوند. در مقاله های فارسی پایان نامه ای اخلاقاً و قاعدتاً نام دانشجو باید اول بیاید. بر اساس قوانین وزارتی در این موارد اگر استاد راهنما یا مشاور نویسنده مسؤول باشد، حتی اگر دوم یا سوم باشند امتیاز پژوهشی خود را میگیرند. کار دانشجوست و لزومی ندارد استاد در این موارد نویسنده اول باشد. یک دانشجوی کارشناسی ارشد شاید بخواهد بعدها روی همان موضوع به تحقیق و تفحص بپردازد. پس باید اجازه داد که ایده به نام او در تاریخ علمی کشور و رشته بماند.

همین جا ذکر مساله ای لازم است. دانشجویی پایان نامه فارسی نوشته است و ایده و موضوع پایان نامه هم از آن خود اوست؛ اما متاسفانه قدرت نوشتن مقاله انگلیسی را ندارد و اگر عضو هیات علمی مقاله انگلیسی را ننویسند دانشجو هرگز نمی تواند این کار را انجام بدهد. در مقاله انگلیسی این مدرس است که می توان گفت بیش از پنجاه درصد آن را نوشته است و نام او به طور طبیعی اول می آید و نام دانشجو دوم و مسؤول می آید. ممکن است مدرس به دانشجو بگوید که اینجا هم شما نویسنده اول باشید اشکالی ندارد.

در خیلی از مقاله های پژوهشی فارسی برخاسته از پایان نامه ها به ویژه پایان نامه های کارشناسی ارشد در ایران رسمی «دیکتاتوری علمی» باب شده است که نام استاد راهنما اول زده می شود و نام دانشجو دوم و بعد یواشکی نام استاد مشاور حذف می گردد، (که این دو اشکال اخلاقی و شرعی دارد: تضییع حق دانشجو، و تضییع حق استاد مشاور). در حالی که در برخی از موارد استاد مشاور جور ویرایش علمی و ادبی پایان نامه را کشیده است و حتی مقاله را هم برای دانشجو ویرایش می کند؛ اما چند ماه بعد استاد مشاور می بیند که با کمال ناباوری حتی در سپاسگزاری مقاله هم نامی از او برده نشده است. این موارد دیگر «بی انصافی علمی» است و هیچ نام دیگری نمی توان بر آن گذاشت؛ متاسفانه حتی حق الزحمه استاد مشاوری او هم پرداخت نمی شود. خلاصه اگر استادان مشاور در این گروه های بحث مثل دانشجوها داد و بیداد نمی کنند که در دانشگاه های فلان و بهمان دانشجوها نامشان را در مقاله ها حذف کردند و حق الزحمه مشاوره آنها هم پرداخت نشد، به احترام خودشان است و نیازی به این مقاله ها (و به قول دوستان چقاله های دانشجویی) ندارند.

ب. مقاله برخاسته از پایاننامه های دانشجویی که ایده و موضوع اصلی پایان نامه توسط استاد راهنما پیشنهاد می شود و در واقع موضوع پایان نامه به نوعی کار علمی خود استاد راهنماست که انجام آن را به دانشجو واگذار می نماید

گاهی پیشنهاد انجام یک کار پژوهشی (در قالب پایان نامه) توسط عضو هیات علمی مطرح می شود و از محل اعتبار و گرنت خود برخی هزینه های آن را هم می پردازد؛ اما فرد دیگری که اغلب دانشجو می باشد این کار را به اتمام می رساند. چنین مواردی باز هم توافقی است که چه کسی نویسنده اول و چه کسی نویسنده مسؤول باشد. اما به طور کلی در خیلی از مقاله های برخاسته از ایده ها و طرح های پژوهشیِ اعضای هیات علمی دانشگاه ها نویسنده اول عضو هیات علمی است و نویسنده دوم و مسؤول هم دانشجوست. در مجموع، قانون نوشته شده ای برای کارهای علمی وجود ندارد و به طور معمول وجدان فردی و اخلاق حرفه ای و پژوهشی عرف و قانون رایج است. 

ج. مقاله برخاسته از طرح پژوهشی:

به طور کلی ترتیب نویسندگان در مقاله های برخاسته از طرح پژوهشی تقریباً مانند مورد «ب» است.

گاهی پیشنهاد انجام یک کار پژوهشی توسط عضو هیات علمی مطرح می شود و از محل اعتبار و گرنت خود هزینه های آن را هم می پردازد؛ اما فرد دیگری که اغلب دانشجوست این کار را به اتمام می رساند. چنین مواردی باز هم توافقی است که چه کسی نویسنده اول و چه کسی نویسنده مسؤول باشد. اما به طور کلی در خیلی از مقاله های برخاسته از طرح های پژوهشیِ اعضای هیات علمی دانشگاه ها نویسنده اول و مسؤول اعضای هیات علمی هستند و نویسنده دوم هم دانشجوست. 

د. مقاله مستقل:

در یک کار علمی مستقل، اگر ایده اصلی مقاله اندیشه فکری شماست و شما بیش از پنجاه درصد مقاله را نوشته اید؛ بنابراین بایستی نویسنده اول باشید. در مورد نویسنده مسؤول مکاتبات توافقی است و هیچ قانونی وجود ندارد. گاهی ایده اصلی از آن شماست، بیش از پنجاه درصد مقاله را هم نوشته اید اما برای این که نویسنده همکار هم امتیاز علمی خود را بگیرد او نویسنده مسؤول و دوم مقاله می شود تا بتواند از امتیازهای علمی و پژوهشی استفاده نماید، در غیر این صورت دلیلی ندارد که با شما همکاری نماید. گاهی ایده اصلی از آن شماست ولی فرصت نمی کنید آن را تمام کنید به نویسنده دیگری پیشنهاد همکاری می دهید و او آن را تمام می کند که در نهایت بسته به میزان کار مشترک، افراد به توافق می رسند. 

یک آفت مهم در همکاری علمی:

برخی از نویسندگان متاسفانه هم می خواهند نویسنده اول باشند و هم نویسنده مسؤول باشند؛ در حالی که کمتر از پنجاه درصد کار را انجام داده اند و اینجاست که اختلافات علمی بین نویسندگان همکار شروع می شود و ممکن است که افراد به احترام طرف مقابل کوتاه بیایند؛ اما همکاری علمی همینجا تمام می شود؛ و این گونه است که خیلی از همکاری های علمی دوام و قوام ندارد. گاهی افراد فقط به خاطر اینکه نویسنده اول در یک کار علمی نیستند وسط کار آن را رها می کنند و عملاً آن کار علمی را با شکست مواجه می کنند.

به طور خلاصه، می توان گفت که این (کج)رفتارها از آفات پژوهش است و یک مقاله (یا به قول برخی از دوستان یک چقاله) ارزش بحث و رنجش ندارد. به خاطر همین کج رفتاری هاست که برخی ها ترجیح می دهند به صورت انفرادی کار کنند تا با «دیکتاتورهای علمی» یا «منفعت طلب های علمی» کار پژوهشی نمایند.


منبع: بر گرفته از وبلاگ تراپیپر و وبلاگ آقای نوروزی
http://www.terapaper.com/ 
http://nouruzi.blogfa.com/