تبلیغات
رها پارس - 5sدوره نظام آراستگی ومدیریت در کار و زندگی
جمعه 17 آبان 1392

5sدوره نظام آراستگی ومدیریت در کار و زندگی

   نوشته شده توسط: رضا شرافت پیما    نوع مطلب :عمومی ،

آراستگی و پاکیزگی از اساس ترین ارکان نظام زندگی انسانهاست که با رعایت آن می توان به بهره وری بالاتر در هر زمینه زندگی شخصی یا کاری دست یافت .

امروزه با استفاده از نظام ساماندهی محیط کار(s 5) می توان نتایج شگفت آوری را ایجاد نمود و به محیط کاری شاد، تمیز و شایسته دست یافت.

معرفی s5

s5 چیست؟

فنی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفیتی در یک سازمان استفاده می شود. که این نظام اولین بار در کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم انجام شد.

هر s بیانگر یکی از ابعاد پنجگانه ساماندهی محیط کار است .

مفهوم s5 :

ارتقاء کیفیت کار و در نتیجه بهره وری بالای نیروی انسانی است.

هدف s5:

 - ایجاد نشاط در محیط کار

 - تشویق پرسنل جهت انجام کار دسته جمعی

 - درک افراد از اجرای پروژه.

 -ایجاد انگیزه در کارکنان جهت نگهداری

هدف نهائی s5: حفظ لوازم و تجهیزات پیشگیری از اتلاف و بهسازی فرآیندهای سازمانی و برقراری ارتباطی منطقی و سالم بین انسان ابزار و کار است.

مراحل s5

گام اول: تشخیص(SEIRI )

بدین معنا که اقلام ضروری و غیر ضروری از هم تفکیک شده و از محیط کار دور می گردد. یعنی بلا استفاده ها دور ریخته شده یا در انبار تجمیع می شود.

گام دوم: ترتیب (SEITON)

هرچیزی در بهترین موقعیت مکانی از لحاظ دسترسی قرار می گیرد تا در صورت نیاز به سهولت و بدون اتلاف وقت و جست و جوهای بیهوده در دسترس قرار گیرد .

گام سوم : تنظیف (SEISO)

این اصل به معنای رعایت پاکیزگی در همه حال و در همه جاست . به طوریکه روزانه قبل از شروع کار نظافت به مدت 5 دقیقه الزامی است.

گام چهارم: تثبیت(SEIKETSO)

به معنای استانداردسازی مستمر، حفظ و نگهداری محیط کار در سطح خوب و مطلوب از طریق کنترل و اصلاح دائمی سه بعد تشخیص: ترتیب و تنظیف است. بدون استاندارد سازی محیط به وضعیت قبلی خود یعنی یک محیط بی نظم و آشفته باز می گردد.

گام پنجم: تکلیف (SHITSOKE)

نهادینه کردن عادات درست به جای عادات نادرست از طریق آموزش و تمرین مشخصه این گام است.

رعایت این اصل موجب رعایت نزاکت، ادب و رفتار خوب سازمانی می گردد. محیط با انضباط محیطی است که در آن به حقوق یکدیگر احترام گذارده شود.
************************
************************
همانگونه كه اشاره شد، 5s یا اصول ساماندهی محیط كار، یكی از جنبش هایی است كه نه تنها برای تحقق مشاركت همه افراد در كار، امری ضروری است، بلكه فعالیتی است كه در آن،
سریعا می توان به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافت.

در ذیل به نمونه فعالیتهای موضوعات مختلف 5s جهت آشنایی بیشتر می پردازیم

الف: تشخیص(ساماندهی) مدیریت اولویتها و رفع علل مشكلات

1-دور ریختن اشیایی كه به آنها نیاز ندارید.

2-مبارزه با علل آلودگی و نشت.

3-خانه تكانی و تمیز كردن محل.

4-رفع عیوب و خرابیها.

5-تمیز كردن كف محل كار.

6-ساماندهی انبارها.

7-حذف آلودگیها و گرد وغبار.

ب: ترتیب (نظم) ذخیره سازی و استقرار كاركردی و حذف نیاز به جستجو

1-استقرار هر چیز در جای مشخص و مخصوص آن.

2-آوردن و بازگرداندن هر چیز در مدت 30 ثانیه.

3-استاندارد كردن امور پرونده ها.

4-نشانه گذاری محدوده ها و محل استقرار اشیاء.

5-حذف پوششها و قفلها.

6-هر چیز كه زودتر آمده، زودتر می رود.

7-نظم و ترتیب درتابلوهای اعلانات.

ج:تنظیف(پاكیزه سازی به عنوان بازبینی؛ و درجات گوناگون پاكیزگی

1-تمرینات سریع 5s.

2-مسئولیتهای فردی.

3-آسان سازی پاكیزه سازی و بازبینی.

4-فعالیتها و مسابقاتی برای تمیز كردن هر چه بیشتر.

5-مسئولیت تمامی افراد برای پاكیزگی محل كار(این موضوع در 5s از اولویت برخوردار است).

6-انجام بازبینی و پاكیزه سازی و رفع مشكلات جزیی.

7-پاكیزه كردن محلهایی كه اكثر افراد آنها را نمی بینند.

د: تثبیت(استانداردسازی) مدیریت دیداری و استاندارد كردن

فعالیتهای 5s

1-علامات و نشانه های تائید كننده

2-علامتگذاری محدوده های خطر بر روی اندازه نماها

3-برچسبهای حرارتی

4-علامات نشان دهنده جهت

5- برچسبهای نشان دهنده جهت های باز و بسته شدن

6-برچسبهای نشان دهنده ولتاژ

7-رنگهای هشدار دهنده

8-تمهیدات پیشگیری كننده از خطا و اشتباه

9-برچسبهای نشان دهنده مسئولیت

10-نمایه گذاری با رنگها

11-استفاده از پوششهای شفاف

12-استقرار اشیاء به نحوی كه بتوان آنها را چشم بسته

به كار برد و كنترل كرد.

13-تقویم ها و سررسیدهای 5s

 ط:تكلیف(انضباط،شكل دهی عادات صحیح و انضباط در محل كار

1-پاكیزه سازی همگانی.

2-تمرین وقت شناسی.

3-تمرین نظم و ترتیب.

4-پوشیدن كفشهای ایمنی.

5- مدیریت فضاهای عمومی و نحوه رفتار در آنها.

6-تمرین اقدامات اضطراری.

7-مسئولیت فردی .

8-تمرین ارتباط و تلفن.

9- دفترچه راهنما.

10- توجه به زیبائی ها و رعایت ظواهر.