تبلیغات
رها پارس - ساخت سپتیک ساده, در ویلا
یکشنبه 27 مرداد 1392

ساخت سپتیک ساده, در ویلا

   نوشته شده توسط: رضا شرافت پیما    


دفع فاضلاب از محیط زیست بشری همواره یکی از مهمترین چالشهای جوامع مختلف بوده است. به دلیل استعداد فراوان این مواد در ایجاد بیماریهای گوناگون، انسان ناگزیر است تا فاضلاب ایجاد شده توسط خود را به محیطی بیرون از منطقه زندگی خود انتقال داده و با جمع آوری آن به تصفیه و دفع آن بپردازد. امروزه سیستمهای انتقال فاضلاب متشکل از خطوط لوله، منهولها، راکتورهای تصفیه و اجزای ریز و درشت دیگری است که فاضلاب از سرتاسر شهر درون آنها جاری شده و به مکان مشخصی منتقل می شود. به دلیل وجود باکتریهای بی هوازی در فاضلاب و فعالیت آنها، ترکیبات خورنده و بدبویی نظیر گاز هیدروسولفور تشکیل می شود که وجود آنها لزوم یک طراحی دقیق مهندسی برای خطوط انتقال فاضلاب را موجب می شود.  من برای موضوع تحقیقم تصمیم گرفتم با توجه به شرایط موجود در شهرهای شمالی كشور و بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی در اكثر مناطق شمالی، به سپتیك تانك بپردازم. سپتیك تانك در شهرهای شمالی می تواند راه گریزی از معضل پیچیده دفع فاضلاب های مسكونی باشد و به همین دلیل با پیشرفت این سیستم می توانیم به شهری سالم تر و امروزی تر بیاندیشیم. در این تحقیق به انواع موجود سپتیك تانك و مزایای این سیستم و نحوه دفع فاضلاب و ساختار و اجزاء … این سیستم خواهم پرداخت. از دستگاههای سپتیک تانک در پروژه های مختلف جهت تصفیه فاضلاب آپارتمانها و ساختمانهای مسکونی، ویلایی ، هتلها ،مراکز درمانی ، بیمارستانها ، کارخانجات ، فاضلابهای شهری و روستایی ، مراکز آموزشی ، پادگانها ، پایانه های باربری و مسافربری و . . . میتوان استفاده نمود .

مراحل سپتیک نانک

مراحل سپتیک نانک

 

 

مكان یابی سپتیك تانك

 

دور از مسیر نهرها و آبگیرها باشد، در سطحی هموار ساخته شود، سپتیك تانك در جهت مخالف وزش بادهای غالب ساخته شود

 

چند نكته:

 

Øطول انباره مستطیل شكل را 2 تا 4 برابر پهنای آن انتخاب می كنند.

 

Øعمق موثر برای انباره باید 1.2 متر باشد، عمق موثر عبارتست از فاصله آزاد فاضلاب تا كف تانك.

 

Øفاصله سطح فاضلاب تا سقف انباره حداقل باید 30 تا 40 سانتی متر باشد.

 

برای زلال سازی بهتر فاضلاب معمولاٌ سپتیك تانكها را دو یا سه مخزنه می سازندكه حجم قسمت اول را دو برابر  حجم قسمتهای بعدی طراحی می كنند.  كه این امر به منظور جلوگیری از نوسانات

 

سطحی فاضلاب و طولانی تر كردن تخلیه لجن صورت می گیرد.

 

Øضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب معمولاٌ برابر 80 درصد در نظر گرفته می شود.

 

Øمیزان تولید فاضلاب با توجه به سرانه مصرف آب و ضریب تبدیل آن به فاضلاب برای زمان ماند 12 تا 15 ساعت (به دلیل عدم حضور پرسنل عملیاتی در طول روز) طراحی می گردد.

  

طرز ساخت فضای داخل سپتیك تانك

 

جریان فاضلاب بین مخازن توسط لوله های با قطر 10 تا 15 سانتی متر برقرار می گردد، ممكن است این امر بوسیله سوراخهایی كه در دیواره جداكننده به فاصله 30 تا 40 سانتی متر از سطح آزاد فاضلاب تعبیه می شند انجام گیرد تا مواد شناور از انباره فاضلاب سرریز نشود. فاصله مركز تا مركز لوله ها  و یا سوراخها  30 سانتی متر در نظر می گیرند.

 

بمنظور خروج گازهای ایجاد شده از تجزیه فاضلاب در فضای سپتیك، از لوله ای به قطر 10 سانتی متر استفاده می شود. برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت توسط بو ارتفاع لوله تهویه را حداقل 1.5 متر بالاتر از ارتفاع بالاترین ساختمان در نظر می گیرند. همچنین برای جلوگیری از ورود و یا افتادن جانوران و پرندگان به لوله تهویه دو كار صورت می گیرد: یا در انتهای آن توری نصب می كنند و یا با نصب زانوی 90 درجه امتداد دهانه خروجی لوله تهویه را به طرف زمین بر می گردانند.

 

برای بازدید، تمیز كاری و تعمیر كردن تانك، تعبیه دریچه آدم رو  ضروری است.

 

بمنظور جلوگیری از حركت اغتشاشی فاضلاب ورودی كه ممكن است موجب خروج كف ناشی از عمل تجزیه فاضلاب گردد از مانع استفاده می كنند. این مانع ممكن است با نصب سه راهی و تغییر جهت دادن لوله ورودی داخل تانك از حالت افقی به عمودی عملی گردد. معمولاٌ انتهای لوله ورودی را حدود 30 سانتی متر و انتهای لوله خروجی فاضلاب را 45 سانتی متر پایین تر از سطح آزاد فاضلاب نصب می كنند.

 

در حال حاضر حداكثر جمعیتی كه می توان فاضلاب حاصل از فعالیت انها را با سپتیك تانك تصفیه نمود 300 تا 400 نفر توصیه شده است.

 

با نصب دیواره در داخل فضای سپتیك تانك حجم آن را به دو قسمت تقسیم می كنند، بطوریكه حجم فضای مربوط به ورود فاضلاب دو برابر حجم فضای قسمت خروجی باشد.

 

اسبات سپتیك تانك

 

برای محاسبه حجم سپتیك تانك اطلاع از مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز در ساختمان ضروری است.

 

حجم سپتیك تانك بر حسب مقدار فاضلاب تخلیه شده در آن متفاوت و بشرح زیر است:

 

1.  اگر حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز تا 2 متر مكعب باشد، حجم تانك 3 متر مكعب منظور می شود.

 

2.اگر حجم فاضلاب 2 تا 6 متر مكعب باشد، حجم تانك 1.5 برابر حجم فاضلاب محاسبه می گردد.

 

3.اگر حجم فاضلاب 6 تا 60متر مكعب باشد حداقل حجم تانك مطابق رابطه زیر بدست می آید:

 

V=4500+0.78Q

 

مقدار فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز= Q

 

حداقل حجم سپتیك تانك= V

 

 

 

 

 

حوضچه چربی گیر

 

در ساختمانهای مجهز به آشپزخانه بزرگ و در موسساتی كه مقدار فاضلاب آشپزخانه زیاد باشد، حوضچه چربی گیر ضروری است. حجم حوضچه چربی گیر 5 لیتر برای هر نفر كافی است و حداقل حجم قابل قبول نیز 120 لیتر می باشد.

 

بهره برداری از سپتیك تانك

 

زمان تخلیه سپتیك تانك بطور معمول و در شرایطی كه ظرفیت تانك خوب محاسبه شود و از ریختن مواد غیر از فاضلاب جلوگیری شود، حدود یك سال مناسب خواهد بود.

 

از ریختن مواد ضد عفونی كننده به داخل سپتیك تانك به علت از بین بردن باكتری ها خودداری شود.

 

تمام لجن نباید از تانك تخلیه گردد زیرا مقداری لجن برای شروع مجدد فعالیتهای میكروب لازم می باشد.

 

 

 

دفع فاضلاب تصفیه شده خروجی از سپتیك تانك

 

پساب خروجی سپتیك تانك را بر حسب نفوذ پذیری زمین به دو طریق دفع می كنند:

 

1.  در زمین های با نفوذ پذیری زیاد، ترانشه ای به عمق 45 سانتی متر حفر كرده و پساب سپتیك تانك را در آن تخلیه می كنند.

 

در زمین های با نفوذپذیری كم، فاضلاب خروجی از سپتیك تانك را به داخل چاه جذبی هدایت می كنند.

 

2. در صورتیكه زمین از نفوذپذیری كمی برخوردار باشد بیاد با ایجاد ترانشه هایی پر از شن و ماسه دانه بندی شده سطح تماس فاضلاب با زمین را افزایش داد.

 

 

 

 

 

ظرفیت نفوذپذیری زمین

 

ظرفیت نفوذپذیری زمین برای فاضلاب كمتر از آب است، زیرا مواد اضافی موجود در فاضلاب موجب بوجود آمدن مواد ژله ای می شود.

 

بنابر تعریف، مدت زمانی كه لازم است سطح آب در داخل چاله ای به ابعاد 30 در 30 سانتی متر و عمق 45 سانتی متر،  به اندازه 2.5 سانتی متر پایین رود، ظرفیت نفوذ پذیری زمین گفته می شود.

 

نكته: قبل از انجام آزمایش زمین محل آزمایش را باید خیس كرد و آزمایش را انجام داد.

 

سطح زمین لازم برای جذب فاضلاب تصفیه شده بصورت زیر محاسبه می شود:

 

با داشتن زمان جذب در صورتیكه از لوله سوراخدار و ترانشه جهت دفع فاضلاب استفاده می شود، می توان از رایطه زیر استفاده نمود.

 

Q =۱.۳/Ta + ۷.۵

 

Q : دبی فاضلاب یا بار سطحی فاضلاب وارد بر سطح جذب كننده بر حسب m3/m2.d از سطح كف ترانشه

 

Ta : زمان جذب بر حسب دقیقه

 

با اطلاع از مقدار كل فاضلاب و مساحت لازم برای جذب آن می توان با استفاده از جدول زیر طول ترانشه ها را حساب كرد:

 

برای تداوم عمل تصفیه و تسریع والكنشهای بیولوژیكی توسط باكتری های هوازی عمق ترانشه را خیلی كم و حدود 90-45 سانتی متر در نظر می گیرند، قطر لوله های پخش كه در كف ترانشه نصب می شوند حدود 10 سانتی متر و طول آن برای واحد های كوچك 100 متر است. جنس لوله های پخش كننده فاضلاب معمولاٌ سفال می باشد.

 

شیب لوله ها اگر 100 متر باشد 3/. درصد و اگر 300-100 متر باشد، 5/. درصد انتخاب می گردد.

 

حداقل فاصله بین دیواره دو ترانشه معمولاٌ یك متر انتخاب می گردد.

 

در دفع فاضلاب در صافی های شنی معمولاٌ دو ردیف لوله استفاده  می شودردیف بالا به قطر 10 سانتی متر برای پخش فاضلاب در صافی و ردیف زیرین برای جمع آوری فاضلاب صاف شده تعبیه می گردد. مقدار فاضلابی كه در هر متر مربع از صافی شنی در روز می تواند عبور كند 45 لیتر است كه معادل زمان جذب در حدود 23 دقیقه می باشد. عمق بستر ماسه 75 سانتی متر است.

 

 

در محاسبالت نفوذپذیری چاه سطح كف چاه را در نظر نمی گیرند، همچنین برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی لازم است كف چاه حداقل 3-1.5 متر بالاتر از سطح آب زیر زمینی باشد .

 

در حقیقت سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی نیز است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی ، همزمان در آن انجام می گیرد . سپتیک تانک تشکیل شده است از مخزن سرپوشیده ای که از بتن آرمه ساخته شده و فاضلاب پس از ورود به مخزن و به علت کاهش سرعت جریان آن، قسمتی از مواد معلق خود را بصورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر مخزن بیرون می رود . مواد ته نشین شده بصورت لجن در کف انباره با کمک باکتریهای بی هوازی هضم میشوند . از این فرایند غیرهوازی در تصفیه فاضلاب، می توان بدون استفاده از تکنولوژی پیچیده و پرهزینه معمول، تصفیه فاضلاب را با هزینه بسیار کمتر و به نحو مطلوبتری به انجام رساند . در این روش در صورتیکه به فاضلاب اکسیژن نرسد، باکتریهای هوازی فعالیت رشد و نمو خود را از دست داده و در عوض باکتریهای بی هوازی فعالیت خود را شروع می کنند. کار این باکتریها براین اساس است که اکسیژن مورد نیاز خود را از تجزیه مواد آلی و معدنی موجود در فاضلاب بدست می آورندو به عبارت دیگر این باکتریها برخلاف باکتریهای هوازی، مواد نامبرده را احیاء می کنند .

 

نتیجه این فعالیت ، تجزیه مواد آلی ناپایدار و تبدیل آنهابه نمکهای معدنی پایدار و نیز گازهایی از قبیل گاز هیدروژن سولفوره ، گاز متان ، گاز کربنیک و گاز ازت می باشد. به این ترتیب ، ترکیبات آلی موجود در فاضلاب توسط یک دسته از میکروارگانیسم ها به اسید استیک و گازهای دی اکسید کربن و هیدروژن تبدیل و سپس بوسیله دسته دیگری از میکروارگانیسم ها به گاز متان تبدیل می شود که گاز متان حاصله خود موجب از بین رفتن باکتریهای موجود می گردد .