تبلیغات
رها پارس - خوشگل ترین رقاص ناصر الدین شاه
شنبه 3 اردیبهشت 1390

خوشگل ترین رقاص ناصر الدین شاه

   نوشته شده توسط: رضا شرافت پیما    نوع مطلب :عمومی ،عكس ،

این هم از خوشگل ترین رقاص دوره قاجاریه که رقاص مخصوص ناصر الدین شاه بود !

رقاص ایرانی در سال ۱۲۸۸ قاجاریه:
در زمان قاجار نوازندگان و رقصنده گان را "عمله طرب" میخواندند که در مراسم آشپزان, میهمانی ها و عروسیها شرکت میکردند. دسته دیگر را" مطرب" میخواندند که مشهور ترین آنها در دوره ناصرالدین شاه "دسته موًمن کور" بود که خود و همسرش ضرب ودف مینواختند و دو دخترش یکی ارگ دستی و دیگری در رقص مهارت داشت. دیگر" سلطان خانم" که رقاصه مادر ناصرالدین شاه جهان خانم بود.